Jak zarejestrować zabytkowy pojazd?

Wśród białych rejestracji samochodowych od czasu do czasu zauważyć można również żółte z napisami w kolorze czarnym. Najczęściej, auta z takimi rejestracjami wyróżniają się wśród innych samochodów, gdyż są to auta zabytkowe.

Czym jest auto zabytkowe?

Niewątpliwie, jest to oczywiste, że autem zabytkowym nazywa się stary samochód. Jednakże, jak bardzo musi on być stary i jakie jeszcze inne warunki musi spełniać, aby oficjalnie został uznany za zabytkowy? Wiele zależy od przepisów w danym kraju. W Polsce za zabytkowe uważane są samochody, które mają ponad 25 lat. Jednakże, to nie jedyny warunek, jaki musza spełniać auta zabytkowe, ażeby w ogóle mogły być za takie uznane. Dodatkowo, ich produkcja musiała zakończyć się nie wcześniej, jak 15 lat temu. Warto również zauważyć, że nawet jeśli oba warunki są spełnione, nie jest to wcale takie pewne, że auto zostanie uznane za zabytek. Ostateczne słowo należy bowiem do konserwatora zabytków.

Samochód oryginalny

Bez wątpienia, często konserwator odmawia uznania samochodu za zabytkowy. Czasem już rzeczoznawca, z którym to należy się wcześniej skontaktować w celu zarejestrowania ruchomego zabytku uznaje, że nie ma szans na przyznanie danemu samochodowi statusu zabytkowego. Wynika to niejednokrotnie z tego, że auto nie jest oryginalne. Rzecz w tym, że auta zabytkowe muszą posiadać oryginalne części. Dopuszcza się co najwyżej 25 % nowych podzespołów. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli dane auto było często poddawane naprawom i wymieniono w nim wiele części to prawdopodobnie nie będzie mogło zostać uznane za zabytek. W takim przypadku stwierdza się, że jest to niestety jedynie replika oryginalnego, zabytkowego auta.

Jak trafić do konserwatora zabytków?

Ażeby konserwator zabytków w ogóle rozpatrzył podanie o zarejestrowanie zabytkowego auta trzeba najpierw trafić do rzeczoznawcy. Musi to być rzeczoznawca, który posiada odpowiednie uprawnienia. Wypisuje on dokument nazywany potocznie białą kartą. W dokumencie tym zawierają się wszelkie niezbędne informacje na temat samochodu potrzebne do tego, ażeby określić, czy jest on faktycznie zabytkiem. To na podstawie tych informacji konserwator wyraża zgodę na rejestrację lub też jej odmawia.